Translation

NewStatPress
Visits today: _

Znaczenie eksportu na rozwój gospodarki

Handlowe kontakty z kontrahentami z zagranicy, a co za tym idzie import i eksport, to kluczowe punkty gospodarki każdego kraju. Mogą one pozwolić żeby zaopatrzyć poszczególne rynki w szereg produktów i usług, jakich nie bardzo się da z pewnych powodów zapewnić samemu albo jest to zupełnie nieopłacalne. Międzynarodowy handel znacznie rozwinął się w ostatnich dziesięcioleciach, głównie z powodu coraz większej ilości różnego rodzaju umów pomiędzy poszczególnymi firmami i państwami na całym świecie. Nastąpiło uproszczenie pewnych procedur i zwiększenie szybkości w realizowaniu wykonywania kontraktów. Tym sposobem eksport i import jeszcze bardziej zaczęły się opłacać. W ślad za tym poszło otworzenie się kolejnych firm na dostawców z innych krajów i poszerzenie profilu działalności właśnie o import albo eksport. Wszyscy na tym zyskują, zaczynając od działających w ten sposób firm, przez usatysfakcjonowanych z dużej dostępności produktów konsumenci, na gospodarce całego państwa kończąc.

O ile bardzo prosto wymienić korzyści z eksportu produktów do innych krajów dla firmy, która się tego podejmuje, o tyle więcej zastanowienia będzie wymagać wykonanie listy korzyści czerpanych z eksportu dla gospodarki w danym państwie. Można zastanowić się nad tym, bowiem i ta lista wcale krótka nie będzie. Przede wszystkim, twierdzi się, że eksport jest siłą napędową każdej gospodarki. Będzie dostarczał zysków z międzynarodowych transakcji, jakie w postaci różnych podatków wchodzą do budżetu państwa, poprawiając jego płatniczy bilans. Ten zaś oddziałuje na kurs narodowej waluty i jego stosunek na kursy innych walut. Jak powszechnie wiadomo ta zależność powoduje, że niektóre kraje będą uznawane za bogate, a inne niestety nie. Zwiększone możliwości sprzedaży i przychody eksporterów przekładają się na wzrost zatrudnienia a co za tym idzie spadek bezrobocia w skali kraju. Są jednak przypadki, gdy nadmierny eksport nie jest pożądany, i zaczyna się wtedy prowadzić działania mające na celu jego ograniczenie. Mogą to być na przykład przypadki, gdy brak regulacji będzie prowadził do zbytniego podnoszenia się cen na niektóre towary i niezbędne się staje ich zatrzymanie.