Translation

NewStatPress
Visits today: _

Nowe spadki stawek frachtowych

Minione miesiące były ciężkie dla armatorów, wpływ na to miało kilka ważnych czynników. Przede wszystkim zwodowano dużo nowych kontenerowców, spowodowało to duży nadmiar miejsca w ładowniach. Równolegle nastąpiło spowolnienie gospodarcze w niektórych krajach, w szczególności Chiny zanotował w ostatnim czasie znaczne zmniejszenie importu różnego rodzaju surowców. Nowe spadki stawek za fracht W znacznym stopniu się to przyczyniło do dużego zredukowania frachtowych stawek, stawiając pod sporym znakiem zapytania rentowność wielu połączeń. Tego typu sytuacja już trwała od paru miesięcy, tak więc branża była bardzo zaskoczona zmianą wysokości stawek, co miało miejsce w październiku. Przy transportach między azjatyckimi portami a Europą Północną osiągnęły one poziom prawie tysiąca dolarów za jednostkę kontenerową, co było dawno nie widzianą wartością. Jednak wzrost ten miał charakter bardzo chwilowy, bowiem zaledwie dwa tygodnie potem, na początku listopada na powrót obniżyły się do poziomu niecałe 700 dolarów, co było równe 30-procentowej obniżce. Takie duże redukcje pojawiły się na większości linii z azjatyckich portów, na przykład na trasach do portów na Morzu Śródziemnym obniżki wyniosły około dwudziestu %.

Obniżki stawek frachtowych widoczne są na większości najpopularniejszych tras morskich, według ostatnich danych pośród czternastu z nich wskaźniki na minusie znalazły się na dziesięciu. Istotne jest to, że takie obniżki występują przede wszystkim na trasach wychodzących z portów azjatyckich, i dotykają nie tylko tych, jakie kierują się do Europy, ale także obsługujących porty amerykańskie. Sytuacja taka znacznie zaniepokoiła właścicieli statków, lecz Peter Sand, będący głównym analitykiem Bałtyckiej i Międzynarodowej Rady Morskiej jest optymistycznie nastawiony. Jest on zdania, że cały czas wzrasta konsumpcja w krajach europejskich, a dodatkowo Ameryka wykazuje zwiększający się popyt. W opinii Petera Sanda może się to przyczynić do sporego ożywienia morskiego transportu i zastopowania trendu spadkowego, jaki jest obecnie. Jest też zdania, że popularność zyskają nowe, szybko wzrastające rynki, takie jak na przykład Iran, Brazylia czy kilka państw afrykańskich, które powinny przejąć sporą część międzynarodowego handlu.