Translation

NewStatPress
Visits today: _

Kolejny wzrost pojemności floty statków kontenerowych

Kolejny wzrost pojemności floty statków kontenerowych.Pomimo panującego obecnie kryzysu na rynku transportu kontenerowego liczba jednostek bez przerwy się rozszerza. Największe firmy z branży zacięcie rywalizują o palmę pierwszeństwa, a objawia się to w pierwszej kolejności produkowaniem coraz nowocześniejszych jednostek. W roku bieżącym zwodowano kontenerowce mające łączną ładowność 1.66 miliona kontenerów, co stanowi jedenaście procent więcej niż w ubiegłym roku. W kolejnym roku podaż kontenerowców ma wynieść blisko dziesięć procent, jak widać dynamika wzrostu utrzymuje się cały czas na dość sporym poziomie. Sytuacja taka ma duże znaczenie na sytuację wśród armatorów, przyczyniając się do znaczących obniżek cen. Dla właścicieli floty nie są to pomyślne wieści, bo stawiają pod znakiem zapytania opłacalność większości połączeń. Dodatkowym problemem jest konieczność przestoju zwiększającej się ilości statków przy nabrzeżach portowych, gdyż najnormalniej nie znajduje się dla nich wystarczającej ilości zleceń. Sytuacja taka w dużym stopniu wynika z faktu, że takie inwestycje były planowane i rozpoczynane kilka lat wcześniej, i aktualnie nastąpiło spiętrzenie nowych jednostek.

Ważne jest to, że pomimo wzrostu ogólnej pojemności kontenerowców zmniejszyła się ich ilość. Wynika to z tego, że z roku na rok rosną możliwości transportowe, a co za tym idzie powiększa się wydajność oddawanych jednostek. O ile rok temu średnia wielkość kontenerowca kształtowała się na poziomie 7.5 tysiąca, to aktualnie jest to to już więcej niż osiem. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest coraz większe ograniczenie statków o pojemności 8 tysięcy, jakich ilość stała się najmniejsza od dwudziestu lat. Na znacznie niższym poziomie są także demontaże jednostek, tu także ich ilość jest mała jeśli się to porówna z poprzednimi latami. Zwłaszcza mały poziom złomowania jest w rodzinie panamaxów, czyli jednostek o ładowności do trzech tysięcy typowych kontenerów, szacowane jest, że całkowita ich ładowność wynosiła będzie około 170 tysięcy TEU. W wyniku tego wszystkiego światowa flota tego typu kontenerowców zwiększy się o około dwa procenty, podobnie będzie z pozostałymi klasami. Aktualnie w w dokach jest następna partia statków, więc w przyszłym roku także trzeba się spodziewać kolejnych wzrostów.