Translation

NewStatPress
Visits today: _

Nowe zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na pokład statku

Temat dokładnego ważenia kontenerów na statku ma ogromne znaczenia dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu. Niestety jeszcze do niedawna traktowane to było przez firmy z branży niezbyt rygorystycznie. Wprawdzie w dokumentach przewozowych wagę należało podawać, lecz w wielu przypadkach zupełnie nie pokrywała się ona z tym, co w rzeczywistości. A że na podstawie zadeklarowanej wagi planowany jest rozkład kontenerów w ładowniach, to najmniejsze nawet różnice znacznie mogą wpłynąć na stabilność statku. Przydarzały nawet przypadki wywróceń z tego właśnie powodu, kontenerowce miały dużo problemów ze sterownością i stabilnością, więc postanowiono nareszcie rozwiązać kompleksowo problem. Od pierwszych dni lipca roku 2016 zaczynają obowiązywać przepisy jakie wymuszają konieczność dokładnego ważenia wszystkich kontenerów transportowanych statkiem. Zmiany te planowane były od wielu lat, ale dopiero teraz ostatecznie się udało osiągnąć pełne porozumienie w tych sprawach. Przede wszystkim podstawową barierą była kwestia kosztów, faktycznie nowe przepisy będą w sporym stopniu mieć wpływ na procedury związane z przygotowaniem ładunku do załadunku na statek.Najnowsze regulacje związane z ważeniem kontenerów przed załadunkiem na statek

Wdrażane w życie przepisy w tym zakresie będą wymagać, żeby przed samym załadunkiem każdego kontenera na pokład statku jego waga została zmierzona i przekazano ją terminalowi i przewoźnikowi. Równocześnie ma obowiązywać odmowa przyjęcia ładunku, jakiego ciężar nie został potwierdzony. Jeśli będzie chodzić o samo ważenie, to zaproponowano dwie metody. Pierwsza z nich to ważenie całego kontenera przy pomocy wag z stosownymi certyfikatami. Ta metoda będzie jednak miała dwie dość istotne wady, to znaczy będzie potrzebować kupna kosztownych urządzeń do ważeń, a oprócz tego mogą się pojawić problemy z ewentualnymi zmianami. Metoda kolejna będzie polegać na tym, że waży się cały czas wszystkie ładunki wkładane do środka, a później potem do wszystkiego się dodaje masę samego kontenera. Technika ta będzie z kolei wymagać trochę więcej pracy podczas samego ważenia, lecz jej dużym plusem jest to, że od razu zna się wagę całego ładunku. Przepisy będą także regulować zakres odpowiedzialności za zaniedbania w tej kwestii, łącznie z możliwością nałożenia sankcji karnych.